ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านคลองสองปาก ต.สาคร อ.ท่าแพ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ 2561  ในพื้นที่หมู่ที่ 8  บ้านคลองสองปาก  ต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  พิกัด  E 595810  N 748818  จำนวน 130,000 กล้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายอับดุลราโอ๊ะ  ม่าหมูดประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านคลองสองปาก ต.สาคร อ.ท่าแพ นายอับดุลราโอ๊ะ  ม่าหมูดประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านคลองสองปาก ต.สาคร อ.ท่าแพ นายอับดุลราโอ๊ะ ม่าหมูด

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017