ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่าแพใต้ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ 2561  ในพื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านท่าแพใต้  ต.ท่าแพ  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  พิกัด  E 605272  N 750299  จำนวน 135,000 กล้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายอิทธิพล  ตั้งสุชลประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่าแพใต้ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท่าแพใต้ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ