ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก  ปีงบประมาณ 2561  ในพื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านเกาะเนียง  ต.ควนโพธิ์  อ.เมือง  จ.สตูล  พิกัด  E 614007  N 749947  จำนวน 50,000 กล้า  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายชัยยุทธ์  ซ้ายเกลี้ยงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง