ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ ม.1 บ้านไร่ , ม.2 บ้านกาเน๊ะ ต.เกตรี อ.เมือง

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  แบบเลขที่ พด.12 สต.ป.15/2561  ในพื้นที่  ม.1  บ้านไร่ , ม.2  บ้านกาเน๊ะ  ต.เกตรี  อ.เมือง  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพรัตนะก่อสร้าง  เสนอราคา 277,300 บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ ม.1 บ้านไร่ , ม.2 บ้านกาเน๊ะ ต.เกตรี อ.เมืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ ม.1 บ้านไร่ , ม.2 บ้านกาเน๊ะ ต.เกตรี อ.เมือง

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017