ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ร้านควนกาหลงปาล์ม

ตามที่กรมพัฒนาที่ิดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการาคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ร้านควนกาหลงปาล์มประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ร้านควนกาหลงปาล์มประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ร้านควนกาหลงปาล์ม