ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ หจก.เอส แอนด์ เอส อินฟินิตี้

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์  จำนวน 160 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์  ดังกล่าว  ได้ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  หจก.เอส แอนด์ เอส อินฟินิตี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ หจก.เอส แอนด์ เอส อินฟินิตี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ หจก.เอส แอนด์ เอส อินฟินิตี้