ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้างค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่   ร้านนิวคอมเซอร์วิสประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศ8กพ61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์