ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านนิวคอมเซอร์วิส

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ร้านนิวคอมเซอร์วิสประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านนิวคอมเซอร์วิสประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านนิวคอมเซอร์วิส