ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านปิใหญ่ ม.5 ต.กำแพง อ.ละงู

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N)  ภายใต้โครงการบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning By Agri-Map)  แบบเลขที่  พด.12 สต.พ.1/2561  ในพื้นที่บ้านปิใหญ่  ม.5  ต.กำแพง  อ.ละงู  จ.สตูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านปิใหญ่ ม.5 ต.กำแพง อ.ละงูประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านปิใหญ่ ม.5 ต.กำแพง อ.ละงู