ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง ประกาศ23กพ61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โดบวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง ประกาศ23กพ61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ร้านโมเดิร์นกราฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง