ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่ บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล ประกาศ28กพ61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ กข 5389 สตูล