ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) ประกาศ20ธค60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่ารถรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้)