ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โดบวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  ร้านโมเดิร์นกราฟิค  แอนด์  พริ้นติ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ประกาศ23กพ61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ประกาศ23กพ61