ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างไถกลบตอซัง ประกาศ23กพ61_2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างไถกลบตอซัง

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างไถกลบตอซัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายอดินันท์  สาดีนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างไถกลบตอซัง ประกาศ23กพ61_2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างไถกลบตอซัง