ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  จำนวน 6,607 ต้น  โดยวิิธีการคัดเลือก  นั้น  บัดนี่  การดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน  ดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  หจก.ยิ่งรุ่งเรือง 59 กรุ๊ป  เลขที่  1/9  หมู่ที่ 6  ตำบลวังใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เสนอราคา  660,700  บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ยิ่งรุ่งเรือง59กรุ๊ป ประกาศ26มีค61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน