ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าจ้างทำป้ายพร้อมเสา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  นายอิทธิพล  ตั้งสุชลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา ประกาศ28กพ61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสา

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017