ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ิดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการาคัดเลือกแล้ว  ได้แก่  หจก. ภาคใต้อินทรีย์การเกษตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร ภาคใต้อินทรีการเกษตร ประกาศ14มีค61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร  หจก. ภาคใต้อินทรีการเกษตร