รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

4รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม  รหัสหน่วยงาน  0708
กรมพัฒนาที่ดิน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  000000700800095  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ประจำงวด  6  ประจำปี  2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม ประจำงวด 6 ประจำปี 2561