ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ิดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง  ค่าซื้อวัสดุการเกษตร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น  บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการาคัดเลือกแล้ว

ได้แก่  นางพนิดา  โวหาร  เลขที่  194  หมู่ที่ 4  ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง  เสนอราคา  69,520  บาทประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร นางพนิดา โวหาร ประกาศ17เมย61 69520บประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร นางพนิดา โวหาร