ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ด

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง พิมพ์สติกเกอร์โฟมบอร์ดเพื่อใช้จัดนิทรรศการ  งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  ดังกล่าว  ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
ประกาศจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ประกาศ16พค61ประกาศจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ประกาศ16พค61