ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง_ประกาศ18พค61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์รับจ้างไม่ประจำทาง