ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านผัง 32, 34, 39 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พิกัด E 60349 N 760796 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)ประกาศ 11มิย61ประกาศผู้ัชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม