ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 8-0-00 ไร่ พิกัด E 597397 N 758176 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) ประกาศ11มิย61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)