ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 10-0-00 ไร่ พิกัด E 582863 N775333 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายฯ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ได้แก่ นางถนอง จินดามณี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) นางถนอง จินดามณี ประกาศ14มิย61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม)