ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็ก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็ก 15080 17กค61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็ก