ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนิการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร นางสาวยินดี ศรีษะสม 44800 ประกาศ17กค61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017