ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาประกอบชุดโครงเหล็กเพื่อปลูกผัก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างเหมาประกอบชุดโครงเหล็กเพื่อปลูกผัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนิการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาประกอบชุดโครงเหล็กเพื่อปลูกผัก นายพิทักษ์ ชอบแต่ง ประกาศ17กค61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาประกอบชุดโครงเหล็กเพื่อปลูกผัก