ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ จำนวน 130 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ ดังกล่าว ได้ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์ ประกาศ17สค61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์