ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้รุ่น MP-2580

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้รุ่น MP-2580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้รุ่น MP-2580 18500 ประกาศ18กย61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารริโก้รุ่น MP-2580