ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ พม-6401 กทม

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยถสานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าซ่อมรถยนต์ พม-6401 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ พม-6401 กทม 7254.60 ประกาศ18กย61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมรถยนต์ พม-6401 กทม