ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 บ่อ ในพื้นที่ ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จำนวน 6 บ่อ , ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จำนวน 2 บ่อ , ต.กำแพง อ.ละงู จำนวน 3 บ่อ , ต.น้ำผุด อ.ละงู จำนวน 1 บ่อ และ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน