ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จำนวน 2 บ่อ และ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 11 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน