ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 24 บ่อ ในพื้นที่ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จำนวน 5 บ่อ , ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จำนวน 4 บ่อ , ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จำนวน 6 บ่อ , ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จำนวน 2 บ่อ , ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จำนวน 1 บ่อ และ ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 487200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน