ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิล