ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซอย 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 14-2-00 ไร่ พิกัด E 610196 N 760458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย