ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ / จัดจ้าง ค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด