ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสด (ปอเทือง)

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชสด (ปอเทือง) ดังกล่าว ได้ผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือกแล้วประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสด(ปอเทือง)