เดือน: มีนาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ ต.อุใดเจริญ จำนวน ๔ บ่อ , ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จำนวน ๑ บ่อ , ต.ควนโพธิ์ จำนวน ๒ บ่อ , ต.ควนขัน จำนวน ๒ บ่อ และ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ รวม ๑๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12 บ่อ ในพื้นที่ ต.น้ำผุด จำนวน 1 บ่อ, ต.กำแพง จำนวน 3 บ่อ,ต.ละงู อ.ละงู จำนวน 5 บ่อ,ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จำนวน 1 บ่อ,ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จำนวน 1 บ่อ และ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล จำนวน 1 บ่อ รวม 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2 แบบเลขที่ พด.12 สต.4/2562 ในพื้นที่ ม.7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2 ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017