ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างทำป้ายเหล็กพร้อมเสาเหล็ก

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้จัดซื้อ/ จัดจ้าง ค้าจ้างทำป้ายเหล็ก พร้อมเสาเหล็ก โดยเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อ / จ้าง ดังกล่าว ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว