ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดูเเลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทร ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล พิกัด E ๖๑๗๖๘๘ N ๗๕๕๖๕๔ จำนวน อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

Updated: มีนาคม 12, 2019 — 4:01 pm
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017