ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดูเเลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทร ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล พิกัด E ๖๑๗๖๘๘ N ๗๕๕๖๕๔ จำนวน อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว