ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำ ต.อุใดเจริญ จำนวน ๔ บ่อ , ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จำนวน ๑ บ่อ , ต.ควนโพธิ์ จำนวน ๒ บ่อ , ต.ควนขัน จำนวน ๒ บ่อ และ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ รวม ๑๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว