เดือน: มีนาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2 แบบเลขที่ พด.12 สต.4/2562 ในพื้นที่ ม.7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ คลองละงู เขตที่ 2 ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2562

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070080095 สถานีพัฒนาที่ดินสตูล ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดูเเลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพราะปลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐-๐-๐๐ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยไทร ตำบล ละงู อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล พิกัด E ๖๑๗๖๘๘ N ๗๕๕๖๕๔ จำนวน อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าวได้รับผู้จ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017