ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโดโลไมท์

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ จำนวน 103 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อโดโลไมท์ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรดดังกล่าว ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

Updated: เมษายน 5, 2019 — 9:07 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017