ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัมนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านผัง 14 และหมู่ที่ 7 บ้านผัง 13,15,18 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 230,000 กล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างเหมาผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก ดังกล่าว  ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

Updated: มิถุนายน 20, 2019 — 9:28 am
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017