ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้การดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว