เดือน: มกราคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ บ่อ ในพื้นที่ ต.ละงู จำนวน ๕ บ่อ , ต.ปากน้ำ จำนวน ๑ บ่อ , ต.น้ำผุด จำนวน ๑ บ่อ , ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ , ต.นาทอน จำนวน ๑ บ่อ , ต.ป่าแก่บ่อหิน จำนวน ๑ บ่อ , ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ และ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล จำนวน ๔ บ่อ รวม ๑๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนขัน จำนวน ๒ บ่อ ต.เกตรี จำนวน ๑ บ่อ , ต.บ้านควน จำนวน ๑ บ่อ ต.ฉลุง จำนวน ๓ บ่อ ต.ควนโพธิ์ จำนวน ๓ บ่อ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๒ บ่อ , ต.สาคร จำนวน ๑ บ่อ , ต.แป-ระ จำนวน ๑ บ่อ และ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ รวม ๑๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนกาหลง จำนวน ๔ บ่อ ต.ทุ่งนุ้ย จำนวน ๑ บ่อ , ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จำนวน ๕ บ่อ , ต.ควนสตอ จำนวน ๒ บ่อ ,และ ต.ควนโดน อ ควนโดน จ.สตูล จำนวน ๖ บ่อ รวม ๑๘ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

(เพิ่มเติม…)
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017