ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินปูนฝุ่น

ตามที่  กรมพัฒนาที่ดิน  โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล  ได้ดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  จำนวน 230 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้  การดำเนินการจัดซื้อหินปูนฝุ่น  โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวดังกล่าว  ได้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว