ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนกาหลง จำนวน ๔ บ่อ ต.ทุ่งนุ้ย จำนวน ๑ บ่อ , ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จำนวน ๕ บ่อ , ต.ควนสตอ จำนวน ๒ บ่อ ,และ ต.ควนโดน อ ควนโดน จ.สตูล จำนวน ๖ บ่อ รวม ๑๘ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว