ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแหล่งน้ำในนานอกเขตชลประทาน

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ บ่อ ในพื้นที่ ต.ควนขัน จำนวน ๒ บ่อ ต.เกตรี จำนวน ๑ บ่อ , ต.บ้านควน จำนวน ๑ บ่อ ต.ฉลุง จำนวน ๓ บ่อ ต.ควนโพธิ์ จำนวน ๓ บ่อ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน ๒ บ่อ , ต.สาคร จำนวน ๑ บ่อ , ต.แป-ระ จำนวน ๑ บ่อ และ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล จำนวน ๑ บ่อ รวม ๑๕ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นา ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล © 2017