ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ

ตามที่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสตูล ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14-2-00 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านซอย 8 ,หมู่ที่ 2 บ้านซอย 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ การดำเนินการจัดจ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฺหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว